Om Susanne och EQLYs bakgrund


Susanne är kvinnan som fick Jämtland bäst i landet på integration, drev igenom att Sveriges största fackförbund skrev en rapport om normer och attityder kring landsbygden, skapade internationella ungdomsprojekt med fantastiska resultat samtidigt som hon levde under hot och kraftigt eftervåld. 
Hon har en mångfacetterad bakgrund i där den röda tråden alltid varit normer, attityder och likabehandling. Under flera år arbetade hon som projektledare och skapade flera gånger resultatet långt utöver det förväntade tack vare ständig fokus på attityder på mikro och makronivå, samt hur de påverkade måluppfyllelsen. Genom nationella fackliga uppdrag har hon även drivit frågor ang inkludering och bättre psykosocial arbetsmiljö för att minska stressrelaterad ohälsa och skapa bättre resultat för företag.

Samtidigt levde Susanne med våld och tvingades kämpa för att överhuvudtaget kunna lämna hemmet. Då hon äntligen tog sig ur relationen var det med livet som insats och utan stöd från samhället eftersom hon själv inte uppfyllde mallen för hur en våldsutsatt kvinna ska vara. 
Den dag hon fick veta att även deras gemensamma barn hade utsatts för våld lovade hon sig själv att göra allt som stod i hennes makt för att eliminera mäns våld mot kvinnor så snart hon tagit sig ur eftervåldet.
Idag vet Susanne att hennes resa är långt ifrån unik. Enligt SCB utsätts minst 75 000 kvinnor per år för våld men 2021 lagfördes endast ca 5000 män för brottet. Statistiskt sett har Susanne följt mallen, men genom uppdrag inom tingsrätten, socialnämnden, som föreläsare och upphovsman till instagramkontot det_rycker_i_baguetten gör hon vad hon kan för att förändra den genom att dela med sig av sin egen bakgrund.

Susanne har en karismatisk personlighet och kan locka fram skratt likväl som gråt, och med sin förmåga att få människor att direkt själva kunna relatera till det hon berättar blir hennes föreläsningar till plattformar där människor påbörjar sin egen utvecklingsresa! 


Under corona tog Susanner chansen att kompetensutveckla sig själv i genusvetenskap, beteendevetenskap och juridik och samtidigt starta EQLY och det_rycker_i_baguetten, sen 2021 är hon dessutom ledamot i förbundsstyrelsen för MÄN vilka verkar för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor.


 830 total views,  1 views today