Föreläsningar

Aldrig att någon skulle kunna utsätta dig för våld- du som är så tuff!
En våldsutsatt kvinna framställs ofta som svag,  socioekonomiskt utsatt och ibland även med missbruk. Trots att det är felaktigt. Hur gör normen kring en våldsutsatt kvinna att kvinnor inte får hjälp och vad kan vi göra för att förändra den?

Du har ju lämnat honom nu, det är äntligen över!
-helvetet börjar
Hela samhället är präglad av en tro om att en kvinna som lämnar en våldsam relation är fri och kan börja leva sitt liv. Få vet att det bara är början på en ny kamp där allt från kvinnans ekonomi, anseende, jobb och barn är i fara. En våldsutövare kan, men samhällets goda hjälp, krossa en kvinna. Denna föreläsning fokusera på just eftervåld och hur det kan yttra sig.

Dagliga mans- och kvinnotips!
Hur blir det egentligen om vi tar våra vanligaste normer och byter kön på dem? En föreläsning med många insikter och väldigt många skratt som på ett enkelt och humoristiskt sätt visar hur konstigt vi resonerar pga könsnormer

Ähh normer är ju bara ett modeord!
Det snackas om normer överallt men vad är det egentligen och hur påverkas vi av dem? Och framförallt, varför är det så viktigt att se dem?

Du ser sliten ut. Hur är det egentligen?
Stressrelaterad ohälsa ökar lavinartat i samhället och många arbetsgivare står helt oförstående då en medarbetare drabbas utan att veta sitt eget ansvar och varför den psykosociala arbetsmiljön är så viktigt när det handlar om ohälsa och diskriminering.Vad säger lagen och hur appliceras det i verkligheten? 
En föreläsning där fokus ligger på verktyg för att arbeta förebyggande ang ohälsa och/eller diskriminering.

Loading